skip to Main Content
För att nå instruktörsmaterial eller lägga upp kurser, tävlingar och tävlingsresultat, måste du vara inloggad som instruktör. Om du saknar inloggningsuppgifter, kontakta kansliet. Annars gå vidare till instruktörsinloggningen.

RallyMix började som en fundering kring rallylydnad. Själva idén med rallyn tilltalade grundarna väldigt mycket, men de tyckte ändå att det blev lite väl strikt, lite för mycket lydnad. Kunde man inte mjuka upp den lite, få folk med andra intressen än just lydnad att bli intresserade? Grundarna ville också väcka tankar hos instruktörer om vad det är som är roligt med hundträning eller att hålla hundkurser och på det viset inspirera både hundägare och kollegor.

I RallyMix ligger det positiva i centrum. Det ska vara roligt att träna, både för föraren och hunden. Belöning är därför en central del av RallyMix. Genom sporten ska de som tränar få en variation som ska kunna användas till egentligen vad de än kan tänkas behöva kunna i framtiden, ge en grund i hur hundens inlärning fungerar och hur man behåller det roliga i träningen.

Kortfattat skulle man kunna sammanfatta RallyMix i sex punkter:

  • Positiv grundtanke.
  • Belöningsorienterat.
  • Rolig träning.
  • Varierade uppgifter.
  • Relationsskapande.
  • Genomtänkt koncept.

Sätten att beskriva RallyMix är förstås många – här ger grundarna själva sin bild av hundsporten …

RallyMix handlar om att ha kul, under tiden du lär din hund och dig själv att lära!

En bedömningssport
RallyMix är en bedömningssport, ungefär på samma sätt som konståkning eller freestyle. Domarna har vissa riktlinjer de ska följa när de bedömer hur ett ekipage genomför de enskilda momenten. Här finns en beskrivning av vad de tittar på.

Back To Top